Setkání zaměstnanců krajských úřadů

obrazek
08. dubna 2016 09:14, aktualizováno 08:14, Mgr. Irena Sinkulová

Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal ve dnech 5. a 6. dubna 2016 „Setkání zaměstnanců krajských úřadů, kteří zpracovávají agendu výkonu přenesené působnosti na úseku místních poplatků“. Setkání se zúčastnili ekonomičtí odborníci krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a Magistrátu města Plzně. Pozvání přijali také zástupci Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Cílem tohoto pracovního setkání byla vzájemná výměna názorů a zkušeností v rámci problematiky správy místních poplatků včetně aplikace novel právních předpisů, zejména novely zákona o místních poplatcích. Jednání zahájil Ing. Karel Hladký, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje a řídil jej spolu s Mgr. Irenou Sinkulovou, zabývající se problematikou místních poplatků na tomto úřadu.

Na žádost organizátorů se svými příspěvky vystoupili také JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D, soudce Nejvyššího správního soudu, který si pro zúčastněné připravil přednášku „Místní poplatky v judikatuře NSS. Řízení před správními soudy“, Ing. Bc. Miroslav Veselý, vedoucí Oddělení dozoru Ministerstva vnitra, promluvil o aktuálních problémech a poznatcích Ministerstva vnitra z obecní normotvorby, Mgr. Jiří Jung, vedoucí Oddělení daňové exekuce a insolvenčního řízení Generálního finančního ředitelství přednesl přednášku na téma „Daňová exekuce“. Všem jmenovaným bychom chtěli tímto poděkovat. Poděkování patří také kolegům z krajských úřadů, kteří si připravili a přednesli své příspěvky, a všem ostatním zúčastněným, za to, že se aktivně zapojili do diskuse a jejich názory byly velkým přínosem.

Setkání naplnilo očekávání nejen organizátorů, ale všech přítomných, když došlo ke vzájemnému předání zkušeností, poznatků a názorů v oblasti správy místních poplatků.

Soubory ke stažení