Setkání krajských informatiků

obrazek
18. listopadu 2015 08:35, aktualizováno 09:30, Petra Nováková

Setkání krajských informatiků.

5.11. 2015 proběhla konference, jejímž cílem bylo projednání aktuálních témat. Jako první vystoupil hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs, který zahájil toto setkání. Zástupci MVČR prezentovali například o kybernetické bezpečnosti, registru smluv, nařízení eIDAS . Dále vystoupili zástupci Správy základních registrů s tématy eIDAS a kompozitní služby. Nakonec vystoupil pan Luděk Tichý z odštěpného závodu České pošty a hovořil o Zákonu o kybernetické bezpečnosti a realizaci dohledového centra SOCCR. Prezentace z tohoto setkání jsou k dispozici zde.

Po skončení odborné části se informatici přesunuli na prohlídku Loosových interiérů.

Dne 6.11.2015 proběhla další jednání, tzv. "kulaté stoly", kde si zástupci krajů a KISMO vyměňovali informace například o výzvách iORP, kybernetické bezpečnosti nebo krajských konektorech.