Setkání ekonomických odborníků krajských úřadů s pracovníky Ministerstva financí

obrazek
27. dubna 2011 11:45, aktualizováno 11. února 2012 08:04, Mgr. Irena Sinkulová

 

Ekonomický odbor KÚPK, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal ve dnech 20. a 21. dubna 2011 „Pracovní setkání zaměstnanců krajských úřadů, kteří zpracovávají agendu výkonu přenesené působnosti na úseku místních poplatků“. Setkání  se zúčastnili ekonomičtí odborníci krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a zástupci Ministerstva financí. Pozvání také přijali zástupci Magistrátu města Plzně, Odboru účtování a daní. Jednání navázalo na podobný seminář organizovaný Krajským úřadem Libereckého kraje v září 2009.  Obsahem pracovního setkání byla vzájemná výměna názorů a zkušeností v rámci problematiky správy místních poplatků včetně aplikace nových právních předpisů, zejména daňového řádu.

Jménem vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje přivítali účastníky pracovního setkání zástupce ředitele pro oblast ekonomika a rozvoj Ing. Martin Zaoral a vedoucí ekonomického odboru Ing. Karel Hladký. Jednání dále řídila Mgr. Irena Sinkulová, zabývající se problematikou místních poplatků na KÚPK.

Organizátoři by chtěli tímto poděkovat všem zúčastněným, především zástupcům Ministerstva financí, Odbor – Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování, JUDr. Haně Žemlové a Ing. Petru Pospíšilovi, kteří přijali pozvání a aktivně se zapojili do diskuse a jejich názory byly velkým přínosem.

Setkání naplnilo očekávání nejen organizátorů, ale i všech přítomných, když došlo ke sjednocení aplikace nových právních předpisů v rámci správy místních poplatků a také metodiky pro nižší územně samosprávné celky. Ukázalo se, že konat podobná setkání odborníků krajských úřadů a ministerstva financí je potřebné. Organizace semináře byla všemi zúčastněnými kladně hodnocena.