Seminář pro ÚÚP a OOP Plzeňského kraje

obrazek
06. prosince 2016 13:06, aktualizováno 12:06, Bc. Josef Velíšek

Krajský úřad Plzeňského kraje uspořádal společnou poradu pro zástupce jednotlivých obcí s rozšířenou působností na úseku územního plánování (ÚÚP) a pro zástupce orgánů ochrany přírody (OOP).

Kromě aktuálních informacích o územním plánování či aktuálně chystané 2. Aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje byla stěžejním tématem prezentace zástupkyně Ministerstva životního prostředí pí. Ing. Voženílkové na téma "ÚSES jako nástroj ochrany krajiny", jenž byla přínosná pro zástupce ÚÚP i OOP.

Soubory ke stažení