Seminář pro příjemce OPVK s praktickými ukázkami práce s finančními přílohami monitorovacích zpráv

obrazek
28. března 2014 17:26, aktualizováno 17. června 2014 12:46, Mgr. Barbora Horáčková

V úterý 18. 3. 2014 se v budově Krajského úřadu v Plzni konal v rámci 5. výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 druhý seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tentokrát byl určený pro finanční manažery grantových projektů, které získaly poslední možnou finanční podporu ze jmenovaného globálního grantu Plzeňského kraje. Cílem semináře bylo seznámit přítomné s programem nesoucím název „Souhrn přímé/nepřímé náklady - inteligentní rozpočet“, který nechal Řídící orgán OP VK v rámci projektů technické pomoci Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VK II (CZ.1.07/5.1.00/04.0063) a Zajištění doplňkových aktivit v souvislosti s realizací OP VK III (CZ.1.07/5.1.00/40.0003) vypracovat jako nástroj pro usnadnění administrace realizovaných projektů, a to jak na straně příjemce, tak na straně poskytovatele podpory.

Školili lektoři z MŠMT: Ing. Kateřina Kolofíková a Ing. Petr Grešl.

Veškeré aktuální informace k nástroji „Souhrn přímé/nepřímé náklady -inteligentní rozpočet“, včetně uživatelského videomanuálu, naleznete na webu OPVK
http://www.op-vk.cz/cs/prijemce/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy/elektronicka-monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy/souhrn-prime-neprime-naklady-inteligentni-rozpocet-pokyny-pro-zpracovani-priloh-k-el-mz-platne-od-1-9-2012.html

Fotogalerie:  

Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto  Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_fotoSeminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_fotoSeminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto  Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_fotoSeminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_fotoSeminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_fotoSeminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_fotoSeminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto Seminář pro příjemce OPVK - IR_18. 3. 2014_foto