Seminář "Místní poplatky a výkon jejich správy"

obrazek
28. dubna 2014 09:40, aktualizováno 08:40, Mgr. Irena Sinkulová

Dne 24.4.2014 uspořádal Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, oddělení ekonomických analýz, seminář s názvem „Místní poplatky a výkon jejich správy“. Seminář byl určen pro pracovníky obecních a městský úřadů Plzeňského kraje, kteří vykonávají správu místních poplatků. Oddělení ekonomických analýz pozvalo lektorku JUDr. Alenu Šneberkovou, specialistku a uznávanou odbornici na problematiku místních poplatků, emeritní pracovnici Ministerstva financí, dlouholetou lektorku a zkušební komisařku Institutu pro místní správu, a také autorku několika odborných publikací. Lektorku a účastníky semináře přivítal ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje Mgr. Jiří Leščinský.

Organizátory potěšil velký zájem o účast na tomto semináři. Seminář byl zaměřen na změny zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, které jsou účinné od 1.1.2014. Dalším tématem byly náležitosti obecně závazné vyhlášky, jejímž prostřednictvím obce a města jednotlivé místní poplatky na svém území zavádějí. Lektorka také upozornila na nejčastější pochybení, která při tvorbě obecně závazné vyhlášky vznikají. Hlavním obsahem semináře byl postup správce poplatku ve všech částech poplatkového řízení. Díky velkým znalostem účastníků semináře a také jejich pozornosti, kterou semináři věnovali, se lektorka mohla věnovat odpovědím na položené otázky týkající se konkrétních problémů, se kterými se správci poplatku aktuálně potýkají. Každý účastník semináře obdržel obsáhlý materiál zpracovaný lektorkou.

Organizátoři by chtěli touto cestou poděkovat lektorce paní JUDr. Aleně Šneberkové za vysoce odborné vedení semináře. Samotnými účastníky bylo kladně hodnoceno téma semináře, jeho obsah, předané materiály i práce organizátorů. Odbor ekonomický, oddělení ekonomických analýz, děkuje za toto hodnocení s tím, že i nadále hodlá pokračovat v této řadě odborných seminářů.