Schválení projektu „Evropský region Dunaj – Vltava – konkrétně“

obrazek
06. prosince 2012 14:59, aktualizováno 06. února 2013 22:53,

Na 11. zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, které proběhlo ve dnech 10. a 11. května 2012 v bavorském městě Deggendorf, byl schválen projekt „Evropský region Dunaj – Vltava – konkrétně“. Tento projekt svým obsahem navazuje na projekt „Analýza sítí a regionálního rozvoje Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/Jižní a Západní Čechy“.

Základní informace o projektu

Název projektu:        Evropský region Dunaj – Vltava – konkrétně
Český partner:          Plzeňský kraj
Bavorský partner:      EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.
Doba realizace:         01. 10. 2012 – 31. 08. 2015
Celkové náklady:       739 500,00 €
Dotace Cíl 3 (ERDF):  492 575,00 €
Dotace SR (ČR):           9 775,00 €

Cíle projektu

  1. Prohloubení spolupráce mezi odborníky ze všech regionů v 8 budoucích pracovních oblastech,
  2. Vytvoření katalogu s kritérii pro projekty Evropského regionu Dunaj – Vltava (dále jen ERDV) a realizaci kvalitních klíčových projektů = projektů ERDV,
  3. Prosazení ERDV jako značky na regionální, národní a evropské úrovni,
  4. Účinná podpora a dokumentace všech grémií ERDV,
  5. Zapojení ERDV do relevantních platforem EU.

Aktivity pro splnění cílů projektu

  1. Strategická a odborná orientace ERDV skrze ustanovení znalostních platforem (= odborné pracovní skupiny) se 2-3 odborníky z každého regionu za podpory projektového managementu v každém regionu, který bude organizačně zodpovědný za jednu z budoucích oblastí ze Strategického plánu a plánu opatření pro celý ERDV,
  2. Podpora prvních klíčových projektů = projektů ERDV regionálními činiteli = realizační spolupráce - výběr podle katalogu kvalitativních kriterií,
  3. Strategie vytvoření značky: ERDV se má stát značkou (cílená práce s veřejností uvnitř i mimo region),
  4. Ustanovení managementu ERDV,
  5. Výměna a přenos zkušeností s ostatními ESÚS (Evropské seskupení pro územní spolupráci) a účast na seminářích a konferencích k tématice Evropské územní spolupráce.