Schválení dotačního titulu č. 3, č. 4, č. 5 Ekologické projekty 2013

obrazek
20. června 2013 10:01, aktualizováno 09:01, Ing. Lada Heřmanová

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 17.06.2013 usnesením č. 232/13 dotace v dotačním titulu č. 3 - Podpora projektů zásobování pitnou vodou, dotačního titulu č. 4 - Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních vod a dotačního tilulu č. 5 - Podpora projektů protipovodňových opatření v rámci schváleného dotačního programu Ekologické projekty 2013. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.

 

Soubory ke stažení