Schválení dotací ZPK 9. 6. 2014 - Ekologické projekty 2014

obrazek
11. června 2014 08:25, aktualizováno 07:25, Alena Stuchlíková

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 9. 6. 2014 usnesením č. 559/14 dotace v dotačním titulu č. 3: Podpora zpracování projektových dokumentací - zásobování pitnou vodou, v dotačním titulu č. 4: Podpora zpracování projektových dokumentací - kanalizace a čistírny odpadních vod a v dotačním titulu č. 5: Podpora zpracování projektových dokumentací - protipovodňová opatření v rámci schváleného dotačního programu Ekologické projekty 2014. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.  

Soubory ke stažení