Schválení dotací ZPK 11.6.2012 - Ekologické projekty 2012

obrazek
19. června 2012 08:26, aktualizováno 07:26, Alena Stuchlíková

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 11.6.2012 usnesením č. 1211/12 dotace dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jí příslušející a to v dotačním titulu č. 2 - Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, v dotačním titulu č. 3 - Podpora projektů zásobování pitnou vodou a v dotačním titulu č. 4 - Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních vod v rámci dotačního programu Ekologické projekty 2012. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.

Soubory ke stažení