Schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem

obrazek
22. ledna 2019 14:01, aktualizováno 19. ledna 2022 13:45, Ing. Zuzana Stelzerová

Na základě ust. § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem zřizovatele PK č. 4/2018, schválila Rada Plzeňského kraje na svých zasedáních dne 27. prosince 2018 a 21. ledna 2019 rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021 příspěvkových organizací zřizovaných Plzeňským krajem ve znění uvedeném v přílohách č. 1 až 6, dle jednotlivých zřizovatelských odborů.

Název zřizovatelského odboru
Zkratka názvu odboru
Číslo usnesení
Odbor dopravy a silničního hospodářství
ODSH
2892/18
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
OKP
2891/18
Odbor právní a legislativní
OPL
2873/18
Odbor sociálních věcí
OSV
2890/18
Odbor školství, mládeže a sportu
OŠMS
3007/19
Odbor zdravotnictví
OZDR
2898/18

 

Soubory ke stažení