Řešení povodní na Klabavě bylo tématem setkání na krajském úřadě

obrazek
13. listopadu 2015 11:11, aktualizováno 10:11, Bc. Eva Mertlová

Na krajském úřadě se v pátek 13. listopadu sešli zástupci všech institucí, kterých se týkají protipovodňová opatření na řece Klabavě, aby jednotně postupovali v efektivním řešení problematické oblasti. Za Plzeňský kraj se setkání zúčastnili náměstek hejtmana Ivo Grüner a radní Václav Štekl, nechyběli zástupci Povodí Vltavy, Svazu měst a obcí, Vojenských lesů a statků a ministerstva zemědělství.

Jednání zástupců dotčených institucí mělo za hlavní cíl ujednotit postupy v dalších opatřeních na Klabavě a vyhodnotit také potřebná řešení. Hovořilo se o již diskutovaném řešení nádrže Velká Amerika, které je dle  všeho nerealizovatelné. Na programu bylo řešení soustavy Padrťských rybníků jako druhé varianty protipovodňových opatření. K hodnocení je připravena také studie proveditelnosti tzv. suché hráze - varianty třetí. Jednotný postup ve věci a také vyhodnocení nejefektivnějšího řešení, právě to bude předmětem dalších setkávání zástupců dotčených institucí.

"Plzeňský kraj dlouhodobě usiluje o řešení povodňové situace v obcích na Klabavě. Se zrušením vojenského újezdu Brdy se otevírají další možnosti diskuze řešení. Pro nás je prirotou bezpečí obyvatel a také ochrana majetku. Musíme proto vybrat takové efektivní řešení, abychom ochránili občany Plzeňského kraje, proto budeme pokračovat v těchto setkáních," uvedl náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Situaci na Klabavě chceme jednotně řešit, shodli se zástupci institucí, kterých se dotýkají povodně na řece Klabavě.