Rekonstrukce mostu v km 1,429 železniční trati Pňovany – Bezdružice

obrazek
06. února 2019 16:59, aktualizováno 31. října 2019 13:24, Ing. Bc. Vladimír Kroc

Plzeňský kraj byl společně se Správou železniční dopravní cesty investorem stavební akce na opravu železničního mostu, který u obce Pňovany spojuje břehy přehrady Hracholusky.  V rámci oprav železničního mostu byla vyměněna všechna tři pole vrchní železné konstrukce mostu. Most byl opatřen lávkou pro cyklisty, která je zavěšena ve spodní části svrchní železné konstrukce. Ve dnech 8. a 9 11.2018 došlo k výměně první části svrchní konstrukce.  K výměně byla užita unikátní technologie, kdy nová železná konstrukce je připevněna na speciální pojezd (otáčedlo). Následně je dopravena nad stávají konstrukci, která je k otáčedlu připevněna. Poté je uvolněna z mostních nosníků a otočením okolo podélné osy otáčedla dojde k výměně staré konstrukce za novou.  Popsaným způsobem byly vyměněny všechny tři díly železné svrchní konstrukce mostu. Nový most je osazen lávkou pro cyklisty s napojení na již existující cyklostezky.   

Celkové náklady na rekonstrukci železničního mostu jsou 136 385 833 Kč.  Plzeňský kraj se podílí na vybudování lávky pro cyklisty, a to částkou 11 890 296,-Kč. Z tohoto podílu bylo 10 034 000 Kč hrazeno z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.  Plzeňský kraj rovněž financoval  výstavbu napojení lávky na stávající cyklotrasy, a to částkou ve výši 4 207 000 Kč

Dne 30.4.2019 byla celá stavba  rozhodnutím Drážního úřadu uvedena do zkušebního provozu.  Již v průběhu své první sezóny byl most hojně  navštěvován a stal se jednou z turistických atrakcí Plzeňského kraje.  Na základě  objednávky Odporu dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje bylo provedeno  vyznačení propojky mezi  národní cyklotrasou č 37 a cyklotrasou č. 306 právě přes  nově vybudovanou lávku.    

 

Fotografie v příloze.

Soubory ke stažení