Regulace provozu loterií a jiných podobných her - stanovisko ÚOHS

obrazek
05. září 2014 09:26, aktualizováno 08:26, Mgr. Irena Sinkulová

Úřad na ochranu hospodářské soutěže ve svém stanovisku nezpochybnil právo obcí regulovat na svém území provozování loterií, ale upozornil na povinnost obcí zvážit, zda způsob omezení provozu loterií je přiměřený, zda nepůsobí diskriminačně a zda nenarušuje hospodářskou soutěž více, než je nezbytné.

Ve stanovisku se úřad zabýval možnými způsoby omezení provozu loterií a závěrem obce vyzval, aby při regulaci provozu loterií na svém území postupovaly v souladu s pravidly hospodářské soutěže dle principů regulace ve stanovisku uvedených, a aby nejpozději k 1. 1. 2015 zveřejnily všechna kritéria, na základě kterých se regulace na jejich území uplatňuje, a to s dostatečným předstihem, aby se s nimi dotčené subjekty měly možnost seznámit. Případně neodpovídá-li současná regulace pravidlům hospodářské soutěže, aby ke stejnému datu obce sjednaly nápravu.

Úplné znění předmětného stanoviska naleznete v příloze.

Soubory ke stažení