Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

obrazek
25. ledna 2018 09:41, aktualizováno 11. prosince 2019 14:30, Ing. Petra Ježková

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje byla oficiálně ustavena 7. ledna 2015. Jedná se o platformu sestavenou z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje.

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

  • řídí Regionální akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
  • představuje komunikační, plánovací a koordinační platformu, která pomocí Regionálního akční plánu definuje společnou představu o potřebách a směřování ESI fondů
  • projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev operačních programu 2014 – 2020 a jejich sladění s regionálními potřebami, a toto komunikuje prostřednictvím svého zástupce v Národní stálé konferenci
  • nemá právní subjektivitu, nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů ESI fondů v České republice, nicméně je prakticky jedinou oficiální možností, jak mohou jednotlivé kraje promlouvat do zacílení výzev z jednotlivých operačních programů pro svá území.

Koordinaci činností Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje zajišťuje její Sekretariát, jehož funkci zajišťuje Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje:

Kontakt na pracovnice Sekretariátu RSK PK:

Ing. Petra Ježková

tel.: 377 195 778

e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz

Aneta Janská

tel.: 377 195 709

e-mail: aneta.janska@plzensky-kraj.cz

 

Činnost Regionální stálé konference je financována z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Soubory ke stažení