Regionální firmy podporují technické vzdělávání

obrazek
22. ledna 2018 16:10, aktualizováno 15:10, Petra Olivková

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 pořádalo Střední odborné učiliště Domažlice den otevřených dveří ve své škole ve Stodě. Zájemci o studium technických a službových oborů se mohli seznámit s prostředím školy, vyzkoušet si jednotlivá řemesla a dozvědět se informace o možnostech uplatnění absolventů. Otevřené dveře byly i ve školním kadeřnictví a v domově mládeže. Kadeřníci návštěvníkům upravovali účesy, kosmetičky prováděly líčení a manikůru, žáci gastronomických oborů míchali nápoje, truhláři předváděli své výrobky, u elektromechaniků bylo možné seznámit se s novou výukovou interaktivní tabulí, 3D tiskárnou, elektronickými bezpečnostními systémy a elektronickými stavebnicemi. Budoucí strojaři a „kováci“ vyráběli výrobky pomocí drátořezu a vysvětlovali zaměření svého studia.

Dne otevřených dveří se účastnili také zástupci partnerských firem školy, které nabízejí žákům sponzorské programy a kde žáci konají odborné praxe. SOU Domažlice úspěšně spolupracuje s regionálními partnery již řadu let. A tak se zde návštěvníci mohli setkat např. se zástupci MD Elektronik Chotěšov, Gerresheimer Horšovský Týn, PeTHoo Horšovský Týn, Lintech Domažlice, EuroTec Plzeň, Elitex Kdyně... Prezentačních vystoupení firem se zúčastnili i stávající žáci učiliště, pro které to bylo inspirativní seznámení s budoucími pracovními možnostmi. Motivační bylo pro žáky i zjištění, že jeden z majitelů firem je absolventem stodské školy.

Velmi potěšující byl pro stodské elektromechaniky velkorysý dar firmy Lintech Domažlice, která se rozhodla věnovat pro výuku odborného výcviku mikrobodový systém na mikroúderové značení a gravírování.  Slavnostního předání stroje se ujal sám ředitel společnosti pan Karel Kubr a také zástupci odboru školství Plzeňského kraje – vedoucí odboru JUDr. Jaroslava Havlíčková, vedoucí oddělení organizace školství Jaroslav Sokol, referent Petr Dušek a předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Jaroslav Šobr. Ředitelka SOU Domažlice Mgr. Zdeňka Buršíková zdůraznila ve svém projevu veliký význam vzájemného propojení školního vzdělávání žáků s praktickými zkušenostmi z výroby ve firmách.

Ředitelka školy pozvala následně zástupce všech přítomných firem a Plzeňského kraje k debatě u společného stolu. Každá firma se zde stručně představila a rozvinula se debata o personálních potřebách, školském vzdělávacím systému, o motivaci žáků základních škol pro technické obory a o dalších možnostech spolupráce školy a odborných pracovišť. Zazněly zde příklady osvědčené dobré praxe i aktuální problémy vyžadující řešení do budoucna.