Recykluji! Neskládkuji!!!

obrazek
22. března 2016 15:10, aktualizováno 14:10, Mgr. René Zeithaml

V rámci prvního ročníku Stálé konference o využití stavebních demoličních odpadů byly vyhodnoceny výsledky předání stavebního demoličního odpadu k recyklaci a opětovné využití recyklátů. Ceny pod názvem Recykluji! Neskládkuji!!! byly uděleny 17. března 2016 na slavnostním večeru v plzeňském hotelu Continental. Absolutním vítězem se stala společnost ŽSD. Cenu převzal Petr Steinhauser, ředitel Divize Recyklace a zpracování kamene, z rukou Petry Kaldové, ředitelky pořádající společnosti AZS98 a Václava Štekla, radního Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, který měl nad konferencí záštitu. „Podpora recyklace stavebních odpadů je důležitým nástrojem na realizaci krajských plánů odpadového hospodářství," říká Václav Štekl.

V průběhu konference zazněly přednášky Miroslava Škopána, prezidenta Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, architekta Petra Dobrovolného a vedoucího oddělení technické ochrany Odboru životního prostředí KÚPK Václava Lišky.

Všichni, kteří předali v průběhu minulého roku jednotlivým recyklačním centrům v Plzeňském kraji nejvíce stavebního odpadu, získali ocenění. Svoji kategorii mají i subjekty, které odebraly nejvíce recyklátu a subjekty, které zároveň dodávaly stavební odpad i odebíraly recyklát. Každý oceněný se může pyšnit Certifikátem a odnesl si dárkový koš plný zdravých dobrot z farmářského obchodu "Náš grunt u Lidušky".


Petr Steinhauser přebírá cenu

Černé skládky stavební suti běžně znečišťují českou krajinu, ať už se jedná o jedno kolečko shozené u cesty nebo místo, kde se odpad hromadí a přibývá. V každém kraji přitom existuje síť recyklačních center, kde dokáží demoliční odpad přeměnit na plnohodnotný stavební materiál.

Vzhledem k tomu, že jde o proces recyklace, který je z části dotován poplatkem za uložení odpadu, je zrecyklovaný materiál levnější než přírodní kamenivo. A to bez nutnosti zásahu do rázu krajiny, otevírání nových pískoven a kamenolomů," vysvětluje Petra Kaldová, předsedkyně organizačního výboru konference a ředitelka společnosti AZS98, která už řadu let usiluje o to, aby stavební suť nekončila na černých skládkách ani "rekultivacích" a aby byl zdokonalován a dodržován zákon o odpadech.