Realizace projektu "Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostech"

obrazek
03. prosince 2015 12:46, aktualizováno 23. srpna 2016 06:41, Ing. Jana Němečková

           

Podpora na kotlíkové dotace bude žadatelům poskytována prostřednictvím projektu Plzeňského kraje, který je příjemce dotace z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020. Plzeňský kraj bude získané finanční prostředky dále přidělovat konečným uživatelům - fyzickým osobám prostřednictvím vyhlášených výzev.

Podpora konečným uživatelům - fyzickým osobám bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované ve schváleném textu programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 OPŽP), tj. na zdroje, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign) a jejich prováděcích předpisů, přičemž je současně vyžadováno plnění i těch požadavků, které jsou v příslušných nařízeních stanoveny s účinností až od určitého budoucího data.

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:

  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na pevná paliva,
  • plynový kondenzační kotel,
  • instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody,
  • „mikro“ energetická opatření.