RAPEX

obrazek
18. září 2009 08:58, aktualizováno 04. dubna 2024 17:19, Bc. Alena Šulcová

RAPEX

Rapex je rychlý informační systém o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, který poskytuje informace o výrobcích, které svými vlastnostmi mohou ohrozit bezpečnost a zdraví spotřebitelů.
Rapex se netýká potravin, léků, krmiv a lékařských přístrojů.

O nebezpečných nepotravinářských výrobcích, které jsou na trhu v jednotlivých státech Evropské unie nalezeny, jsou spotřebitelé informováni v týdenních zprávách zveřejňovaných na webové stránce Evropské komise https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport, informace v českém jazyce naleznete na stránkách MPO https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/bezpecnost-vyrobku/.