Radní Václav Štekl se zúčastnil Mezinárodní konference projektu Enersol ČR 2015

obrazek
24. dubna 2015 10:35, aktualizováno 09:35, Mgr. René Zeithaml

V Jihlavě proběhla ve dnech 16. a 17. dubna 2015 Mezinárodní konference projektu Enersol ČR 2015.

Celý projekt se zabývá obnovitelnými zdroji energie, úsporami energie, snižováním emisí v dopravě a celkově životním prostředím.

Cílem konference je podpořit vzdělávání žáků a učitelů středních škol v oblasti OZE, energetických úspor a omezování emisí v oblastech šetrných technologií a nových materiálů k ochraně životního prostředí. Druhým cílem je vytvářet podmínky pro hodnocení úrovně znalostí a získaných kompetencí budoucích absolventů středních škol v mezinárodním měřítku. Snahou je podpořit navázání mezinárodních kontaktů mezi mladými lidmi a pro průmysl, stavebnictví a zemědělství připravit mladou generaci na povolání.

Poděkování patří především žákům a jejich učitelům, kteří je na jejich prezentaci připravili a samozřejmě i organizátorům, protože za těmito dvěma dny prezentací se skrývá několik měsíců příprav," uvedl radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Štekl, který za účast obdržel od organizátorů pamětní pohár. Pan radní ze své pozice přislíbil podporu obnovitelných zdrojů v našem kraji.

Projekt je součástí marketingového projektu vlády ČR a Svazu průmyslu a dopravy "2015 - Rok průmyslu a technického vzděláván" a programů Sdružení automobilového průmyslu IQ Industry a POSPOLU na podporu talentovaných žáků středních škol a popularizaci technických oborů.

Fotogalerie: