Radní Jiří Struček ocenil úspěchy žáků škol Plzeňského kraje

obrazek
08. září 2010 08:06, aktualizováno 06. března 2012 11:43,

Dne 2. září 2010 se Jiří Struček, radní Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport, setkal s nejúspěšnějšími řešiteli předmětových soutěží. Pozvaní žáci se umístili na medailových pozicích v celostátních kolech, jeden žák dosáhl výjimečných výsledků v krajských kolech. Několik z nich dokonce reprezentovalo náš kraj v mezinárodních kolech předmětových olympiád. Žáky středních škol doprovodili ředitelé a ředitelky škol. Reprezentanti Plzeňského kraje obdrželi gratulace a dárky, podělili se o své dojmy i zážitky ze soutěží a sdělili své plány do budoucna.

 

Nejúspěšnější žáci v soutěžích

Nejúspěšnější žáci v soutěžích. Zleva: Jiří Struček, Kristýna Kabzanová, Petra Vahalová, Jitka Tuková, Anna Gaierová, Lucie Buchbauerová, Klára Brabcová, Daniel Adlmüller, David Franta, Jakub Klemsa

 

DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

CELOSTÁTNÍ KOLA

 

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – SOUTĚŽ V JAZYCE ANGLICKÉM, Kat. II B

1. místo: Daniel Adlmüller, Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

 

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – SOUTĚŽ V JAZYCE NĚMECKÉM, Kat. II C

3. místo: Daniel Adlmüller, Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

 

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH – SOUTĚŽ V JAZYCE FRANCOUZSKÉM, Kat. A 2

3. místo: Klára Brabcová, 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace (od 1. 9. 2010 žákyně GYMIK)

 

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA, Kat. A
3. – 4. místo: Jakub Klemsa, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 + bronzová medaile z mezinárodního kola FO ze Záhřebu

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA, Kat. A

3. místo: Jitka Tuková, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 + stříbrná medaile z mezinárodního kola BO z Jižní Korey

 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SOČ)

Obor 15: Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
1. místo: David Franta, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347
Název práce: Literární Poleň
Zvláštní cena: Cena NIDM MŠMT

 

Obor 17: Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
1.místo: Kristýna Kabzanová, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21
Název práce: Spojené státy versus organizovaný zločin
Zvláštní cena: Cena NIDM MŠMT
Cena TALENT 2010

 

Obor 06: Zdravotnictví
3. místo: Petra Vahalová, Gymnázium, Plasy, Stará cesta 363
Název práce: Kostní buňky na kompozitech s obsahem nanočástic nebo mikročástic trikalciumfosfátu pro regeneraci kostí
Zvláštní cena: Cena Národního centra pro mladé chemiky
Cena NIDM MŠMT

 

EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
3. místo: Lucie Buchbauerová, Jana Pilátová a Václav Šaloun, Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

 

DANIEL - literární a historická soutěž věnována holocaustu a jeho reflexi, Kat. I., literární část
2. místo:  Anna Gaierová, Základní škola a Mateřská škola Dolní Bělá, příspěvková organizace (od 1.9. žákyně ISŠŽ Plzeň)

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, Kategorie P (programování)

Filip Hlásek z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 obsadil 5.– 6. místo v ústředním kole MO - kategorie Programování. Z Central European Olympiad in Informatics (CEOI), tedy soutěže v programování pro středoškoláky ze zemí středoevropského regionu, dovezl bronzovou medaili.

 

KRAJSKÁ KOLA:

Martin Bucháček z Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, který zvítězil v krajském kole Fyzikální olympiády - kategorie A a B a v SOČ, obsadil 2. místo v KK Matematické olympiády - kategorie A a Chemické olympiády - kategorie A.  Žák získal také čestné uznání z mezinárodního kola Fyzikální olympiády.

 

Jakub Klemsa

Radní Jiří Struček předává dárek Jakubu Klemsovi, bronzovému medailistovi z mezinárodního kola Fyzikální olympiády

 

Jitka Tuková

Radní Jiří Struček předává dárek Jitce Tukové, stříbrné medailistce z mezinárodního kola Biologické olympiády

 

S řediteli škol

Nejúspěšnější žáci z celostátních kol soutěží s řediteli škol a panem radním

 

Zahájení1

Setkání se uskutečnilo v sále Zastupitelstva Plzeňského kraje