První kontrolní den

obrazek
20. března 2012 12:42, aktualizováno 29. října 2019 13:23, Ing. Jakub Rataj

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se dne 27.1.2012 konal první kontrolní den projektu „Zlepšení systému povodňové služby v Plzeňském kraji“, část „Doplnění sítě hladinoměrů a srážkoměrů“ za účasti zpracovatele DHI a.s. Na programu jednání bylo upřesnění dostupných podkladů a stanovení dalšího postupu prací. Byly zahájeny průzkumné práce v terénu, ze kterých vyplynuly změny umístění některých srážkoměrných stanic.