Projekt Transformace sociálních služeb v praxi

obrazek
19. června 2015 11:09, aktualizováno 10:18,

  MPSV ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Stod pořádalo 16. června 2015 v kulturním domě Stod konferenci s pracovním názvem „ Transformace sociálních služeb – příležitost  k běžnému životu“. Jednání konference přijeli podpořit ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a Zdeněk Honz, člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí.

Projekt Transformace je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Do projektu je zapojeno 40 organizací z celé ČR, poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu je vytvářet na národní úrovni prostředí pro transformaci ústavních pobytových zařízení sociálních služeb na služby komunitního charakteru. Tyto služby podporují samostatnější život osob se zdravotním postižením, jejich zapojení do společnosti a na trhu práce. Zároveň poskytují dostatečnou pomoc tam, kde je jí potřeba. Projektový tým spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi, které podporují začlenění lidí se zdravotním postižením do společnosti. Konference umožnila výměnu zkušeností mezi jednotlivými zařízeními zapojenými do projektu, diskusi s odbornou veřejností a dalšími pracovníky zapojenými do projektu Transformace. V Plzeňském kraji je do tohoto projektu zapojeno již zmíněné zařízení CSS Stod.

Fotogalerie: