Projekt "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II"

obrazek
20. července 2018 13:16, aktualizováno 07. ledna 2020 14:54, Ing. Petra Ježková

Cílem projektu je zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projekt navazuje na projekt "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje I".

Projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Registrační číslo projektu:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000130

Celkové způsobilé výdaje projektu:

2 647 048,00

Doba realizace projektu:

1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Kontakt na pracovnice sekretariátu RSK PK:

Ing. Petra Ježková, tel. 377 195 778, e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz    Aneta Janská, tel. 377 195 709, e-mail: aneta.janska@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení