Projekt "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje II"

20. července 2018 Ing. Petra Ježková

Cílem projektu je zabezpečení fungování sekretariátu Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje. Projekt navazuje na projekt "Technická pomoc - Zabezpečení fungování Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje I".

Projekt je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Registrační číslo projektu:

CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000130

Celkové způsobilé výdaje projektu:

2 647 048,00

Doba realizace projektu:

1. 2. 2018 – 31. 1. 2020

Kontakt na pracovnice sekretariátu RSK PK:

Ing. Petra Ježková, tel. 377 195 778, e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz    Aneta Janská, tel. 377 195 709, e-mail: aneta.janska@plzensky-kraj.cz

Soubory ke stažení