Projekt Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy

obrazek
21. června 2018 19:02, aktualizováno 07. ledna 2020 14:55, Ing. Petra Ježková

Projekt je financovaný Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.

Vedoucí partner: Regierung der Oberpfalz

Projektový partner: Plzeňský kraj

Celkový rozpočet projektu: 318.400,00 €

Celkové prostředky Cíle EÚS (ERDF): 270.640,00 €

 

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci partnerů, Plzeňského kraje a vládního úřadu Regierung der Oberpfalz, která trvá již od roku 2001. Cílem obou partnerů je pokračovat v úspěšné přeshraniční spolupráci, která přispívá k dalšímu rozvoji společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru. Má dojít k posílení konkurenceschopnosti pohraničí a ke zlepšení životních podmínek obyvatel společného území.

Projektová práce probíhá zejména v sedmi  pracovních skupinách tvořených odborníky z obou stran hranice. Tyto pravidelně se setkávající pracovní skupiny jsou zaměřené na regionální rozvoj; cestovní ruch, kulturu a turismus; dopravu; ochranu životního prostředí; hospodářství; školství, vzdělávání a kvalifikaci a na zdravotnictví a sociální služby. Výměna zkušeností mezi zástupci jednotlivých pracovních skupin i dalšími regionálními aktéry probíhá také v rámci každoročně konaných partnerských fór.

Významnou inovací projektu jsou několikadenní výměnné odborné stáže pro pracovníky obou partnerských úřadů. Cílem stáží je poznání systému fungování státní správy a samosprávy na druhé straně hranice, výměna zkušeností v odborných oblastech, prohloubení přeshraniční spolupráce a síťování pracovníků řešících stejnou agendu. V rámci projektu byla vypracována studie  "Zlepšení informační kultury na úřadech a dalších institucích" s důležitými informacemi týkajícími se požadavků na současnou informační kulturu (např. homepages v němčině, popř. češtině).

Hlavním cílem česko-bavorského projektu č. 47 „Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy“ je prohloubení hospodářské, demografické a komunální spolupráce v rámci společného přeshraničního prostoru.