Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ03

obrazek
22. července 2016 06:27, aktualizováno 21. března 2023 09:44, Ing. Václav Liška

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen "zákon o ovzduší"),  vydalo v měsíci lednu 2021 v souladu s požadavky přílohy č.5 zákona o ovzduší "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad CZ 03" (PZKO).  

Cílem  PZKO je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č.1 zákona o ovzduší, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat a to na celém území zóny Jihozápad - CZ03 (území Plzeňského a Jihočeského kraje).

Soubory ke stažení