Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2016.

obrazek
27. října 2015 11:44, aktualizováno 10:45, Ing. Miroslav Brda

Plzeňský kraj v roce 2016 finančně podpoří nestátní neziskové organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji. Organizace si budou moci požádat o podporu v dotačním titulu „Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2016“, který je vyhlášen po jednání Rady Plzeňského kraje dne 26. 10. 2015. Podpora bude zaměřena do tří oblastí. První oblastí budou příspěvky na úhradu provozních nákladů, které organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním své činnosti. Druhá oblast bude na rekondiční či edukační pobyty se zdravotním programem pod lékařskou garancí a třetí oblastí budou vzdělávací, kulturní, společenské i jiné obdobné aktivity přispívající ke zkvalitnění života zdravotně postižených a chronicky nemocných. Organizace budou moci žádat prostřednictvím aplikace eDotace (přístupné z http://dotace.plzensky-kraj.cz) od
26. 11. 2015 do 18. 12. 2015. Kontaktním místem pro poskytování bližších informací a konzultací při přípravě a předkládání žádostí je Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí (tel.: 377 195 767, miroslav.brda@plzensky–kraj.cz).

Soubory ke stažení