Příspěvky PK na činnost v sociální oblasti

26. června 2017 11:52, aktualizováno 29. června 2017 13:04, Mgr. Jana Fikarová

Dne 6. června 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace:

 

Jaké částky z rozpočtu Plzeňského kraje byly v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 vydány na následující položky:

 

 1. Státní příspěvek na činnost ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 2. Finanční podpora ZDVOP nad rámec zákonného příspěvků  
 3. Finanční podpora pro dětské domovy pro děti do 3 let věku či obdobná zdravotnická zařízení (kojenecké ústavy, dětská centra)
 4. Finanční podpora pro sociální služby v kategorii Sociálně-aktivizační služby pro rodiny, Azylové domy pro matky s dětmi
 5. Finanční podpora pro jiné služby prorodinného typu
 6. Finanční podpora pěstounské péče

Požadované informace byly vyhledány v součinnosti se zdejším odborem sociálních věcí, odborem ekonomickým a odborem školství, mládeže a sportu, a tímto Vám je poskytujeme:

ad a) Státní příspěvek na činnost ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc):

rok 2012:     16 089 405 Kč

rok 2013:     25 695 619 Kč

rok 2014:     23 174 680 Kč

rok 2015:     18 889 040 Kč

rok 2016:     16 048 920 Kč

ad b) Finanční podpora ZDVOP nad rámec zákonného příspěvku

pouze rok 2016        100.000 Kč (ZDVOP Klokánek, Janovice)

 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek

Bylo zřízeno při Dětském domově Trnová, IČO 00671045, kde jsou umístěny děti až do věku 7 let.

 • Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson

Bylo zřízeno při Dětském domově Staňkov podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatelem Dětského domova Staňkov i Dětského domova Trnová je Plzeňský kraj. Dětský domov je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy. Finanční prostředky ze strany zřizovatele jsou poskytovány formou příspěvku z rozpočtu zřizovatele právnické osobě vykonávající činnost dle zřizovací listiny jako celku a jako o takovém subjekt účtuje. Organizace až vnitřní analytikou prostředky rozděluje na jednotlivé činnosti podle reálných potřeb a situace. Toto rozložení nákladů a výnosů je pak její interní informací. Informace týkající se podpory ZDVOP Robinson a ZDVOP Delfínek nad rámec zákonného příspěvku je tedy požadovat přímo po dětském domovu.

ad c) Finanční podpora pro dětské domovy pro děti do 3 let věku dítěte 

 • Dětský domov Trnová, IČO 00671045, kde jsou umístěny děti až do věku 7 let

Příspěvek na provoz:

rok 2012:       15 560 000 Kč        

rok 2013:       15 066 000 Kč

rok 2014:       14 427 000 Kč

rok 2015:       15 921 000 Kč

rok 2016:        15 500 000 Kč

ad d) Finanční podpora pro sociální služby v kategorii:

 • Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

rok 2012          0

rok 2013        62.000 Kč

rok 2014        79.000 Kč

rok 2015        181.411 Kč, s účelovým znakem 13305* částka 7.556.717 Kč

rok 2016        772.347 Kč, s účelovým znakem 13305 částka 16.998.645 Kč

 • Azylové domy pro matky s dětmi

rok 2012        0

rok 2013        198.000 Kč

rok 2014        322.100 Kč

rok 2015        7.670 Kč, s účelovým znakem 13305 částka 2.301.371 Kč

rok 2016        55.096 Kč, s účelovým znakem 13305 částka 5.968.869 Kč

ad e) Finanční podpora pro jiné služby prorodinného typu:

 • Raná péče

rok 2012        537.000 Kč

rok 2013        250.000 Kč

rok 2014        355.200 Kč

rok 2015        37.004 Kč, s účelovým znakem 13305 částka 3.564.699 Kč

rok 2016        99.672 Kč, s účelovým znakem 13305 částka 2.944.653 Kč

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

rok 2012        83.000 Kč

rok 2013        194.000 Kč

rok 2014        182.700 Kč

rok 2015        168.160 Kč, s účelovým znakem 13305 částka 8.297.650 Kč

rok 2016        922.463 Kč, s účelovým znakem 13305 částka 11.149.672 Kč

 • Podpora mateřských a rodičovských center

rok 2012        500.000 Kč

rok 2013        450.000 Kč

rok 2014        450.000 Kč

rok 2015        550.000 Kč

rok 2016        550.000 Kč

ad f) Finanční podpora pěstounské péče

rok 2012:     99 877,40 Kč

rok 2013:     99 940,10 Kč

rok 2014:     99 619,40 Kč

rok 2015:     145 703,58 Kč

rok 2016:     199 596,10 Kč