Příručka pro české žadatele - 5. vydání

obrazek
02. září 2011 08:17, aktualizováno 14. ledna 2013 16:04,

Příprava projektové žádosti se řídí Příručkou pro české žadatele. Všem, kteří plánují realizovat projekt financovaný z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Bavorsko, doporučujeme Příručku nejprve důkladně prostudovat.

Páté vydání Příručky pro české žadatele je platné od 1. 9. 2011.

Více informací pro potenciální žadatele naleznete v Příručce pro české žadatele včetně platných metodických pokynů na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-(2)