Příručka pro české příjemce dotace - 5. vydání

obrazek
12. července 2012 11:55, aktualizováno 15. ledna 2013 13:09,

Realizace projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 se řídí Příručkou pro české příjemce dotace.  Od 1. 7. 2012 je platné 5. vydání, které je závazné pro projektové partnery v programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013. Součástí nového vydání této příručky je rozsáhlá aktualizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách. 

Nové vydání Příručky pro české příjemce nahrazuje dosavadní znění Příručky vč. příslušných Metodických pokynů pro příjemce prostředků z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 je závazné od 1. 7. 2012.

Více informací pro příjemce dotace naleznete v Příručce pro české příjemce na níže uvedeném odkaze:

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/CR-Bavorsko/Dokumenty/Dokumenty-(1)

Příručka může být aktualizována novým vydáním nebo metodickým pokynem k aktuálnímu vydání.