Přijetí úspěšných účastníků konference Enersol 2014

obrazek
27. května 2014 14:37, aktualizováno 10. července 2014 09:23, Mgr. Jana Filípková

Představitelé Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Václavem Šlajsem přijali v pátek 23. května úspěšné účastníky a reprezentanty Plzeňského kraje jubilejní, desáté Mezinárodní konference Enersol 2014 zaměřené na úspory energií, obnovitelné zdroje energií a snižování emisí v dopravě. Jednalo se o žáky Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni a Střední odborného učiliště Domažlice s doprovodem ředitelů škol a jejich učitelů.

Stěžejní klíčovou aktivitou projektu Enersol jsou projekty žáků středních a vyšších odborných škol, které jsou představovány a hodnoceny na krajské, celostátní a mezinárodní úrovni. Mezinárodního kola se vedle České republiky zúčastnili i družstva a jednotlivci ze Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Slovinska.

Všechny projekty, které si soutěžící zvolili, byly bezesporu zajímavé a odborná porota, to neměla vůbec lehké,“ vysvětluje radní PK Václav Štekl, který dodává „ prvenství v letošním roce připadlo rakouskému týmu, Česká republika byla druhá a na třetím místě skončilo Slovensko.“

Jednotlivci byli hodnoceni ve dvou kategoriích, a to „Enersol a inovace“ a „Enersol a praxe“.

Cílem těchto konferencí je podpořit vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energií, energetických úspor a omezování emisí prosazováním šetrných technologií k ochraně životního prostředí, a mezinárodní spoluprací vytvářet podmínky pro hodnocení úrovně znalostí a získaných kompetencí budoucích absolventů středních škol pro jejich profesní i osobní kariéru. Snahou je také navázat mezinárodní kontakty mezi mladými lidmi a podpořit tak průmysl, stavebnictví a zemědělství ve prospěch nabídky trhu práce.


„Nezbývá než poděkovat žákům a školám za vzornou reprezentaci kraje a věřit, že to bude výzvou a příkladem pro zapojení dalších studentů a škol v příštím roce,“ říká hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, který je přesvědčen, že i toto „je způsob, jak podpořit rozvoj technického vzdělávání v kraji.“

 

Za Plzeňský kraj se zúčastnili:

- Michal Štrunc, žák 4. ročníku studijního oboru Informační technologie, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, téma práce „Automatizace stávajících kotlů“

- Kristián Prachniar, žák 4. ročníku studijního oboru Informační technologie, Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, téma práce: „Budoucnost kolonizace hladiny oceánů“

- Robin Beran, žák 2. ročníku učebního oboru truhlář, nar. 1996, Střední odborné učiliště Domažlice, téma práce „Elektrárna na dřevěné štěpky ve Waldmunchenu“

 

Fotogalerie: