Prezentace ze semináře pro žadatele OPVK

obrazek
03. května 2013 14:25, aktualizováno 10. května 2013 16:36, Mgr. Barbora Horáčková

v rámci 5. výzvy globálního grantu Plzeňského kraje v oblasti podpory 3.2  konaného v pondělí 22. 4. 2013 v budově Krajského úřadu v Plzni.

Soubor odpřednášené prezentace naleznete v příloze.

Zveřejňujeme upřesňující informace k výši pracovních úvazků (citováno z příručky pro žadatele, verze 9, bod 3.2.6, str. 24):

„Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr).

V případě pedagogických pracovníků škol vymezených § 7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a akademických pracovníků vymezených § 70, odst. 2 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci všech pracovních smluv a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr), úvazek takových pracovníků v rámci projektu však smí činit nejvýše 1,0 úvazku.“

Další informace k výzvě naleznete zde.

Soubory ke stažení