Pracovní skupina k životnímu prostředí se sešla v Nößwartlingu

obrazek
29. dubna 2015 08:36, aktualizováno 07:36, Bc. Eva Mertlová

Již 23. setkání přeshraniční skupiny pro životní prostředí se uskutečnilo 22. dubna 2015. Za českou stranu se jednání zúčastnil radní plzeňského kraje pro životní prostředí Václav Štekl, vedoucí Správy CHKO Český les Tomáš Peckert a zaměstnanci Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Celou akci zorganizoval Dr. Heinrich Baumann se svými kolegy z vlády Horní Falce, LBV a zemských úřadů. Zázemí pro jednání poskytl zemský spolek pro ochranu ptactva (LBV) v Nößwartlingu ve svém ekologickém centru "Mensch & Natur".

Hlavními tématy jednání byla vzájemná výměna informací o problematice obnovitelných zdrojů energie a jejích negativních dopadů na příhraničí. Rovněž bylo nastíněno příští programové období, kde by bylo možno v rámci přeshraniční kooperace čerpat finanční prostředky na společné projekty.

Dopolední část setkání byla zakončena informací o plánované Mezinárodní konferenci k výzkumu a ochraně chřástala polního (International Corncrake Conference), která se uskuteční ve dnech 7. – 9. října 2015 v Plzni.

Odpolední část pak byla věnována exkurzi do chráněného území Regentalaue u Chamu, kde byla k vidění pestrá druhová skladba vodního ptactva, několik užovek obojkových a přehlédnout se nedaly ani pobytové stopy po aktivní činnosti bobra evropského.

Fotogalerie