Pracovní setkání zaměstnanců krajských úřadů

obrazek
15. října 2019 10:26, aktualizováno 09:26, Mgr. Irena Sinkulová

Ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje, Oddělení ekonomických analýz, uspořádal ve dnech 25. a 26. září 2019 „Setkání pracovníků krajských úřadů, kteří zpracovávají agendu výkonu přenesené působnosti na úseku místních poplatků“. Setkání se zúčastnili ekonomičtí odborníci krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a Magistrátu města Plzně. Pozvání přijali také zástupci Ministerstva financí,  Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv. Cílem tohoto pracovního setkání byla vzájemná výměna zkušeností a názorů v rámci problematiky správy místních poplatků. Jednání zahájil Mgr. Jiří Leščinský, ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje a Ing. Karel Hladký, vedoucí ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje. Setkání vedla Mgr. Irena Sinkulová, která společně a s Ing. Zuzanou Stelzerovou, setkání připravila.

Pozvání přijal Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který se zaměřuje především na oblast daňového práva a problematiky místních daní. Na žádost organizátorů si připravil příspěvek s názvem „Aktuální vývoj v právní regulaci místních poplatků“. Opětovně přijal pozvání JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D, soudce Nejvyššího správního soudu, který si pro zúčastněné připravil přednášku s názvem „Místní poplatky po třech letech (Judikatura NSS a řízení před správními soudy)“. Dále Ing. Bc. Miroslav Veselý, vedoucí Oddělení dozoru Ministerstva vnitra, účastníkům přednesl své příspěvky „Aktuální stav přípravy Sbírky právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů“ a „Dopady judikatury Ústavního soudu na výkon dozoru nad zákonností OZV (osvobození a úlevy od místních poplatků)“. Mgr. Ing. Radka Malinová z Kanceláře veřejného ochránce práv účastníkům setkání přednesla svůj příspěvek s názvem  „Místní poplatek za komunální odpad a cizinci“.

Všem jmenovaným bychom chtěli tímto velmi poděkovat. Poděkování patří také všem zúčastněným, za to, že se aktivně zapojili do diskuse, jejich názory byly pro všechny velkým přínosem, a vytvořili po oba dva dny velmi příjemnou a přátelskou atmosféru.

Setkání naplnilo očekávání nejen organizátorů, ale i všech přítomných, neboť došlo ke vzájemnému předání zkušeností, poznatků a názorů v oblasti správy místních poplatků.

 

Soubory ke stažení