POVODNĚ 2013 - Usnesení povodňové komise 2013

obrazek
02. června 2013 16:31, aktualizováno 20. června 2013 07:52, Mgr. René Zeithaml

Povodňová komise Plzeňského kraje:

Číslo jednání:

1

Číslo usnesení:

1/13

Datum konání: 

2.6.2013

I.          B e r e  n a  v ě d o m í

  1. informaci ČHMÚ o aktuální meteorologické situaci a jejím předpokládaném vývoji
  2. informaci Povodí Vltavy s.p. jako správce vodních toků podle § 83 písm. g) vodního zákona o průběhu povodně


I I .       R o z h o d l a

  1. podle § 80 odst. 2 písm. h) vodního zákona o vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity – stav ohrožení pro celé území Plzeňského kraje s platností od 2. 6. 2013 od 14,30 hodin
  2. o hlášení povodňových škod prostřednictvím aplikace Obnova


I I I.      Ú k o l

tajemník Povodňové komise PK zajistí:

  1. předání informací o vyhlášení 3. SPA obcím s rozšířenou působností ve správním území Plzeňského kraje, Ministerstvu životního prostředí, Středočeskému kraji, Jihočeskému kraji

 

 

                             Milan Chovanec

         předseda Povodňové komise Plzeňského kraje

Soubory ke stažení