Postsanační monitoring – lokalita Plzeň-Libušín

10. ledna 2017 10:02, aktualizováno 18. září 2019 12:07, Ing. Milan Janko

Postsanační monitoring na lokalitě Plzeň-Libušín byl zahájen dne 29.06.2016, provádí jej společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. Předmětem postsanačního monitoringu je sledování koncentrací sumy chlorovaných uhlovodíků včetně vinylchloridu v podzemní vodě u šesti objektů na lokalitě – vrtů PV-3, PV-5, PV-7, HG-36, HG-13a, HG-15a a výskytu volné fáze ropných uhlovodíků po dobu 5 let. Odběr vzorků vody bude prováděn 2x ročně – na jaře v období duben-květen a na podzim v období říjen-listopad.