Poskytnutí informací - nové dokumenty pro rozhodnutí ve věci

23. června 2017 12:56, aktualizováno 11:56, Mgr. Jana Fikarová

Dne 8. června 2017 obdržel KÚPK žádost o informace podle § 13 zákona č. 106/1999 sb., ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně o kopii listin, o které byl doplněn spisový materiál sp. zn. MUBlov 16009/16/D-58 po ukončení dokazování. Vzhledem k tomu, že žadatel o informace byl zástupcem účastníka příslušného přestupkového řízení, což prokázal plnou mocí, byly požadované informace poskytnuty dne 21. června 2017.