Poskytnutí informací - část přestupkového spisu

02. června 2017 12:14, aktualizováno 11:16, Mgr. Jana Fikarová

Dne 11. května 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru a stížností žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Žádostí byly po KÚPK požadovány informace týkající se přestupkového spisu Městského úřadu Rokycany sp. zn. MeRo/317/OD/15 Krá, a to konkrétně úřední záznam o přestupku, oznámení o přestupku, výstup z rychloměru, ověřovací list rychloměru a protokol z ústního jednání.

Vzhledem k postavení žadatele v přestupkovém řízení (zástupce účastníka řízení),  byly žadateli informace poskytnuty dne 25. května 2017 v plném znění.