Porodní asistentky registrované Krajským úřadem Plzeňského kraje

02. května 2012 12:50, aktualizováno 22. května 2018 11:32, Mgr. Jana Fikarová

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 20. dubna 2012 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor kontroly, dozoru  a stížností v souladu s § 13 zákona č. 106/1999 Sb. žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu a kvalifikace porodních asistentek registrovaných v Plzeňském kraji.

Informace byly vyhledány ve spolupráci se zdejším odborem zdravotnictví.

  1. seznam porodních asistentek registrovaných v Plzeňském kraji s konkrétním uvedením odborné činnosti a kontaktními údaji

Martolosová Lenka, DiS., místo poskytování Koperníkova 20, 301 00, Plzeň, cvičení a přípravy před porodem a péče po porodu

Matoušková Helena, místo poskytování kapitána Jaroše 19, 301 00, Plzeň, cvičení a přípravy před porodem a péče po porodu

Hojdová Martina, místo poskytování Jiráskova 41, 344 01, Domažlice, porodní asistentka-vyjma vedení porodu

Královec Černá Eliška, Bc., místo poskytování Jiráskova 41, 344 01, Domažlice, porodní asistentka-vyjma vedení porodu

Urbánková Hana, místo poskytování Husova 1205, 334 01, Přeštice, soukromá porodní asistentka

Markéta Burešová, místo poskytování Hálkova 131/V, 339 01, Klatovy, porodní asistentka – kurzy pro těhotné

Dagmar Krejčová, místo poskytování Pod Nemocnicí 116/II, 342 01, Sušice, porodní asistentka – vyjma vedení porodu,

  1. žádná z porodních asistentek uvedená v bodě 1. není na základě oprávnění oprávněna vést porody v domácím prostředí či na jiném místě mimo zdravotnické zařízení,
  2. žádná z porodních asistentek nepožádala o vydání plné registrace.