Pomůcka pro použití systému KEVIS

29. července 2011 12:18, aktualizováno 23. května 2012 15:28, Mgr. Pavlína Faitová

Zveřejněná pomůcka má za cíl poskytnout školám a školským zařízením na území Plzeňského kraje obecný návod pro použití systému KEVIS při tvorbě a vkládání dat a podkladů v rámci realizace jednotlivých sběrů uskutečňovaných odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím systému KEVIS zjišťuje např. podklady potřebné pro rozpis rozpočtu přímých výdajů a pro úpravu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství Plzeňského kraje na příslušný kalendářní rok, požadavky škol a školských zařízení na základě vyhlášených rozvojových programů MŠMT a údaje pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji za příslušný školní rok.

Systém umožňuje náhled uživatelům za obecní úřady obcí s rozšířenou působností na organizace v jejich působnosti.

Soubory ke stažení