Pomoc na obnovu území po povodních v červnu 2013

obrazek
22. srpna 2013 08:52, aktualizováno 07:52, Mgr. René Zeithaml

V souladu s ustanovením §4 odst. 2 zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území jsou vyhlášeny, resp. připravovány dotační programy ústředních orgánů státní správy souvisejí s vyhlášením nouzového stavu při povodních v červnu 2013.

Státní pomoc může být poskytnuta pro území, pro něž byl vyhlášen nouzový stav. Je určena obcím a organizacím v působnosti krajů.

Do současné doby  jsou vyhlášeny tyto dotační programy:

Dále se připravuje vyhlášení následujících programů:

  • Ministerstvo životního prostředí – Program na obnovu krajiny po povodních  - http://www.dotace.nature.cz/ - zveřejněno bude do 1 měsíce
  • Ministerstvo životního prostředí – Program „Likvidace škod po živelních pohromách" podprogram pro rok 2013 s pravděpodobným názvem „115 272 MŽP Povodně 2013" – zveřejněno bude do 1 měsíce
  • Ministerstvo zemědělství – Podprogram 129 144 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2013" – zveřejněno bude do 1 měsíce

I přes tyto informace Vám doporučujeme sledovat webové stránky ústředních správních úřadů, které mohou vyhlásit i jiné programy, než jsou výše uvedeny v souvislosti s povodněmi 2013.