Pokyn Ministerstva financí č. D-345 a č. D-348

18. března 2011 11:47, aktualizováno 10. února 2012 18:33, Mgr. Irena Sinkulová

Ministerstvo financí, Odbor 43  - Metodika správy daní, z důvodu nabytí účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, jímž byl nahrazen zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydal Pokyn č. D-345 a Pokyn č. D-348.

Pokynem č. D-345 dochází ke zrušení pokynů řady D v souvislosti se zrušením zákona o správě daní a poplatků.

Pokynem č. D-348 jsou stanoveny délky lhůt k vyřízení podání osob zúčastněných na správě daní a rovněž na správě poplatků.

Znění těchto dokumentů naleznete v příloze.

Soubory ke stažení