„Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje “

obrazek
04. března 2014 09:04, aktualizováno 08:04, Mgr. Soňa Hanzlíková DiS.

Grantový projekt Plzeňského kraje „Podpora orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje“ je reakcí na výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb, prioritní osy 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekt je zaměřen na podporu standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Plzeňského kraje v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak novelizovaným zákonem o ochraně sociálně-právní ochrany dětí a vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci, na stanovení závazných postupů v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a určení parametrů pro její kvalitní výkon. Plzeňský kraj maximálně využije lidské, materiální a finanční zdroje ke zkvalitnění systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti.

Soubory ke stažení