Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

obrazek
21. listopadu 2018 07:24, aktualizováno 06:24, Eva Kolerusová

Cílem projektu je komplexně podpořit rozvoj odborného vzdělávání na středních školách Plzeňského kraje zejména s důrazem na technické a řemeslné obory.

Cílové skupiny:

  • pedagogičtí pracovníci
  • žáci a studenti mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol
  • žáci a studenti se speciálními potřebami
  • rodiče

Podporované aktivity:

  • rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
  • motivace žáků mateřských, základních a středních škol v oblasti polytechnického vzdělávání

Realizace:

  • semináře a workshopy pro rozvoj kariérového poradenství
  • rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • postupná modernizace vybavení odborných učeben na zapojených středních školách

Projekt je realizován od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 a je do něj zapojeno 14 středních škol Plzeňského kraje. V rámci jednotlivých klíčových aktivit spolupracuje dalších 71 základních a 13 mateřských škol v plzeňském regionu.