Plzeňský kraj realizoval první plánovanou část projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

obrazek
25. července 2018 16:38, aktualizováno 09. ledna 2020 09:43, Ing. Antonín Procházka

Plzeňský kraj převzal dílo:
  - Implementace a zavedení nového výměnného formátu XML pro prvky technické mapy. Plzeňský kraj nyní umí přijímat a vydávat data v novém výměnném formátu XML.
  - Smyslem zavedení tohoto výměnného formátu je odstranit závislost na proprietárních vektorových formátech dgn a shp a umožnit zpracovatelům geodat být nezávislým na konkrétním software.
  - aby se tento NVF XML zavedl jednotně po celém území České republiky, spolupracuje PK s dalšímy kraji (Libereckým, Karlovarským, Zlínským a Krajem Vysočina), Hlavním městem PRAHA (IPR) a ústředními institucemi jako Ministerstvo vnitra, Technologická agentura ČR, ČÚZK, Západočeská univerzita - Katedra geomatiky a soukromou sférou.

Užívání dat a služeb projektu:
Je určeno pro uživatele z řad organizací veřejné správy a samosprávy (centrální úřady, města a obce), odborná veřejnost (geodeti, projektanti a správci dat veřejné infrastruktury).