Plzeňský kraj připravuje vzdělávací vizi na dalších 15 let

obrazek
12. března 2019 10:24, aktualizováno 13. března 2019 07:35,

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje proběhlo dne 5. 2. 2019 první zasedání nově vzniklé platformy Vize 2035. Tato nová platforma je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje (KAP), který se zaměřuje na nastavení funkčního systému akčního plánování zejména v oblasti středoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji.

Platforma Vize 2035 vznikla z účastníků Pracovní skupiny Vzdělávání Plzeňského kraje a je složena z klíčových aktérů ovlivňujících vzdělávání v Plzeňském kraji, jako jsou např. zástupci zřizovatelů škol, zástupci jednotlivých typů škol, zástupci hospodářských komor, zástupci klíčových zaměstnavatelů apod.

Hlavním cílem Vize 2035 je dlouhodobější výhled tvorby vzdělávací politiky v kraji a prioritizace potřeb v daném území během následujících 15 let. Vize se bude zaměřovat na řešení dalšího směrování oborů, na mechanismy zjišťování dovedností absolventů pro trh práce, na lepší zapojení potřeb zaměstnavatelů do vzdělávací politiky kraje, na zohlednění potřeb mladých lidí v procesu vzdělávání a přechodu na trh práce.

„Výstupy by měly vést ke zlepšení řízení škol, k rozvoji kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol,“ uvedla Ivana Bartošová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu.

Během roku 2019 proběhne ještě dalších 5 setkání, na kterých se bude téma vzdělávací vize 2035 diskutovat. Finální podoba Vize 2035 pak bude předložena Radě Plzeňského kraje ke schválení, aby se mohla v budoucnu realizovat.

„Vizí do budoucna není střední školy rušit ani slučovat. Důležitá je podpora technického vzdělávání, motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů, pořádání soutěží, akcí apod. Plzeňský kraj chce pokračovat v cílené podpoře spolupráce středních škol se základními školami, se ZČU a se zaměstnavateli,“ dodává Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje.