Plzeňský kraj předal předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava

obrazek
12. února 2016 14:19, aktualizováno 13:19, Bc. Eva Mertlová

V loňském roce předsedal Plzeňský kraj Evropskému regionu Dunaj-Vltava (ERDV), který je pracovním sdružením sedmi partnerských regionů z České Republiky, Bavorska a Rakouska. Předsednictví  je vždy na rok, v čele ERDV se doposud vystřídaly kraje Horní Rakousko, Jihočeský kraj a Horní Falc. Plzeňský kraj se v této roli zaměřil na větší zviditelnění Evropského regionu Dunaj-Vltava a na prohlubování přátelských vztahů mezi jednotlivými členskými regiony. Pod patronátem Plzeňského kraje se ERDV prezentoval také při dalších příležitostech nejen doma, ale i v zahraniční. Předsednický region také tradičně plní roli hostitele při jednáních výkonných orgánů ERDV - politického Prezidia a Trilaterálního koordinačního grémia. "Máme se čím chlubit, proto jsme vrcholné představitele evropského regionu chtěli seznámit s co největším územím našeho kraje, pozvali jsme je například do Hrádku u Sušice, Chodové Plané, Plzně nebo Nepomuku," dodává náměstek hejtmana Ivo Grüner.

Předsednictví Plzeňského kraje oficiálně skončilo předáním této funkce Dolnímu Rakousku, k tomu došlo 5. února na jednání Prezidia ERDV v Hrádku u Sušice. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner poděkoval všem přítomným za podporu a vyjádřil přání, aby se vzájemné partnerství a spolupráce i nadále prohlubovaly.  "Společné problémy musíme řešit společnými silami, právě v podpoře regionální spolupráce vidím hlavní smysl ERDV," uvedl Grüner. Barbara Schwarz, zemská radní Dolního Rakouska, poděkovala Ivu Grünerovi za aktivní přístup Plzeňského kraje při plnění předsednické funkce. "Evropský region Dunaj-Vltava se stále více integruje, ze členských regionů se stali skuteční partneři, kteří společně překonali řadu bariér," řekla Barbara Schwarz. V rámci svého předsednictví se chce Dolní Rakousko přispět k dalšímu sbližování partnerských regionů prostřednictvím práce s mladými lidmi. Tematicky se Dolní Rakousko v tomto roce zaměří na problematiku energií a obnovitelných zdrojů, důraz bude klást také na oblast vzdělávání.

Fotogalerie