Plzeňský kraj hostil v roce 2011 hned tři národní finále předmětových soutěží

obrazek
15. června 2011 12:15, aktualizováno 06. března 2012 10:07,

12. května 2011 proběhlo v Plzni ústřední kolo Zeměpisné olympiády. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích, z toho tři kategorie byly určené pro žáky základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a jedna středoškolákům. Zástupci Plzeňského kraje obsadili 3., 5. a dvě 14. místa. V kategorii D obsadil třetí místo Matěj Roman z Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347, na pátém místě v kategorii C skončil Petr Trnka z téhož gymnázia. 14. místo v kategorii A a B obsadili Kateřina Čížková z Gymnázia a Střední odborné školy, Rokycany, Mládežníků 1115 a Martin Novák ze ZŠ a MŠ Bělá nad Radbuzou. Organizační tým tvořili pracovníci Katedry geografie FPE ZČU v Plzni.

 

Dějepisná olympiáda

Vítezové Dějepisné olympiády s představiteli Plzeňského kraje a Statutárního města Plzně

 

Ve dnech 30. 5. - 3. 6. 2011 se uskutečnilo v Plzeňském kraji ústřední kolo Dějepisné olympiády, jehož téma znělo: "Ve zdraví a nemoci". Organizací soutěže byl pověřen Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR. Dějepisná olympiáda je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol. Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády. Michal Phan, žák Gymnázia Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347, vítěz krajského kola, obsadil mezi 33 účastníky osmé místo. Ceny vítězům předávali náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti školství, mládež a sport Jiří Struček a primátor Statutárního města Plzeň Martin Baxa (na fotografii).

 

Ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda - značení rezervace


V národním kole Ekologické olympiády, soutěže talentované středoškolské mládeže z České republiky zaměřené na porovnávání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí, obsadili 2. místo žáci Gymnázia J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 - Alena Kučerová, Tomáš Jehlík a Pavlína Gruberová pod vedením Mgr. Tomáše Görnera.  Národní kolo 16. ročníku Ekologické olympiády proběhlo od 3. do 5. 6. 2011 ve Spáleném Poříčí a Plzni, jeho tématem byly "Lesní ekosystémy". Z pověření MŠMT bylo koordinátorem soutěže Sdružení Mladých ochránců přírody, spolupořadatelem pak ZO Českého svazu ochránců přírody Spálené Poříčí ve spolupráci se SVSMP a Lesy ČR, s. p. V letošním roce bylo národní kolo Ekologické olympiády spojené s národním kolem soutěže „Mladí lidé v evropských lesích“ (rok 2011 byl OSN vyhlášen jako mezinárodní rok lesů).


 Ekologická olympiáda

Ekologická olympiáda - test

 

Všechny akce finančně podpořil Plzeňský kraj.

 

Úspěchy žáků Plzeňského kraje v soutěžích naleznete v sekci Výsledky soutěží.