Plzeň pohromami stíhaná

obrazek
12. února 2016 13:53, aktualizováno 18. února 2016 15:56, Mgr. Jana Filípková

Požáry, povodně, krachy, přírodní i lidské katastrofy, které postihovaly Plzeň a její obyvatele během 19. století, jsou námětem výstavy, jíž se Západočeské muzeum v Plzni připojuje k letošnímu ročníku Smetanovských dnů. Ta byla za účasti Jaroslava Šobra, radního Plzeňského kraje pro oblasti kultury, památkové péče a neziskové organizace, zahájena ve čtvrtek 11. února 2016.

„Středem pozornosti je samozřejmě „slavný“ požár chrámu sv. Bartoloměje v únoru roku 1835, ale návštěvníci mohou vidět i další „poutavé“ pohromy a neštěstí doložené četnými písemnými a obrazovými dokumenty a předměty,“ popisuje Jaroslav Šobr. "Až se bude někdy v budoucnosti, třeba za 100 let, připravovat výstava s obdobnou tématikou, ať má z naší doby co nejméně námětů. Ať se nám vyhýbají katastrofy živelné i osobní tragédie," vyslovil přání radní Plzeňského kraje.

 

 

Muzejní výstava nazvaná „Plzeň pohromami stíhaná“ naplňuje téma „Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě“ letošního plzeňského mezioborového sympozia konaného v rámci Smetanovských dnů a věnuje se katastrofám ve skutečně širokém významu slova. Jde nejen o velké živelné pohromy, jako byly povodně nebo požáry, ale také nehody, které s sebou přináší technický pokrok: železniční neštěstí, nehody v průmyslu nebo na stavbě a jako nový fenomén začínajícího 20. století také automobilové nehody. 

Jako katastrofu však lze vnímat i soukromá neštěstí – nemoc, smrt, alkoholismus, finanční a sociální úpadek. Spojí-li se více takových osobních neštěstí dohromady, vzniká i skutečná společenská katastrofa – epidemie, ekonomická krize, problémy s alkoholismem, prostitucí apod. Pozornost je věnovaná také způsobům, jakým se město snažilo takovým katastrofám předcházet: založení hasičského sboru, nemocnice, zlepšování hygieny, osvěta a podobně. 

Výstava, která představuje mnohé dosud nezveřejněné dokumenty a předměty z muzejních sbírek, potrvá v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni do 22. května 2016. 

Fotogalerie: