Platy, odměny a benefity vedení společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.

17. května 2017 16:10, aktualizováno 15:10, JUDr. Ivana Houšková

Dne 24. dubna 2017 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informací (dále jen „žádost“) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se členů vedení společnosti Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s. (dále jen „ZHPK“) v letech 2015, 2016 a 2017. KÚPK vyhodnotil žádost tak, že jsou žádány informace o předsedovi, místopředsedovi a členech představenstva společnosti.

 

Spojení jména a příjemní s konkrétní funkcí je možné získat náhledem do obchodního rejstříku. Proto jsou žádané údaje osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Ve vymezeném období bylo předsedou, místopředsedou či členem představenstva společnosti celkem 8 osob. KÚPK tyto osoby jako osoby dotčené požádal o vyjádření. MUDr. Vlastimil Bureš, MUDr. Hana Perková, MBA, Ing. Martin Zaoral, Mgr. Jan Karásek, Mgr. Daniel Hajšman a Ing. Martin Grolmus se výslovně vyjádřili, že s poskytnutí informací žadateli souhlasí. Navíc výslovně vyjádřili, že souhlasí se zveřejněním údajů (kromě výslovného souhlasu MUDr. Vlastimila Bureše ke zveřejnění odměn). MUDr. Jiří Zeithaml a Ing. František Lešundák se ve velmi krátké lhůtě, kterou jim mohl KÚPK dát, na výzvu KÚPK nevyjádřili. KÚPK je proto nucen předpoklad jejich nesouhlas a informace o nich nejsou zveřejňovány.

Soubory ke stažení